WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Drukuj


Współpracujemy z licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, którzy legitymują się wieloletnią praktyką na rynku nieruchomości.


Nasz zespół gwarantuje profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Standardami Zawodowymi.


W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu  wykonanie następujących wycen:

• nieruchomości gruntowych niezabudowanych
• nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
• budynków (domów mieszkalnych, użytkowych)
• nieruchomości rolnych, przemysłowych
• ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
• oraz innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości


Wyceny nieruchomości sporządzam dla przykładowych celów:

• zabezpieczenie kredytu bankowego
• ustalenie ceny sprzedaży
• ustalenie podatku od spadku i darowizny
• aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
• podział majątku
• ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
• przekształcenie spółdzielczych praw do lokali

                                                                                   

 1. Zadzwoń tel. 56 307 07 33
 2. Przyjdź do biura firmy VISTULA NIERUCHOMOŚCI przy ul. Kozacka 17-19
 3. Wypełnij formularz                                                                                                              
  Imię *
  Nazwisko
  E-mail *
  Telefon kontaktowy
  Treść
  Przedmiot wyceny *