AUDYT ENERGETYCZNY

AUDYT ENERGETYCZNY

Audyt energetyczny w Toruniu

Drukuj


Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

 

Premia termomodernizacyjna


Zlecając nam wykonanie audytu energetycznego masz możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej wynoszącej 20% otrzymanego kredytu


Premia termomodernizacyjna wynosi do 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, może być przyznana pod warunkiem, że nie przekroczy:

 • 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • dwukrotności rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych w audycie energetycznym

 

W celu uzyskania premii termomodernizacyjnej w audycie energetycznym należy udokumentować oszczędność energii na poziomie:

 • minimum 10% jeśli w budynku modernizuje się tylko system grzewczy
 • minimum 15% jeśli w budynku przeprowadzono modernizację systemu grzewczego po roku 1984
 • minimum 25% w pozostałych budynkach
 • premię można również uzyskać jeśli w wyniku termomodernizacji nastąpi zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokiej Kogeneracji

 

 

Audyt energetyczny wykonuje się na potrzeby przedsięwzięć termomodernizacyjnych finansowanych przez:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
 • inne fundusze zagraniczne (np.: Fundusz Norweski) oraz krajowe (np.: Ekofundusz).

 

 

Premia remontowa

Premia remontowa odnosi się tylko i wyłącznie do obiektów będących budynkami wielorodzinnymi sprzed dnia 14 sierpnia 1961 roku. Przyznanie premii remontowej uzależnione jest od kilku czynników, m.in.:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię, o co najmniej 10%
 • wskaźnik kosztu przedsięwzięcia ma wartość pomiędzy 0,5 a 0,7 (dla wskaźnika większego od 0,3 zmniejszenie zapotrzebowania na energie o co najmniej 25%)

 


Nasza oferta obejmuje:

 • audyt energetyczny
 • audyt remontowy
 • świadectwo energetyczne
 • projekty budowlane ociepleń i instalacji
 • badania termowizyjne,
 • przygotowanie, nadzór i rozliczenie inwestycji,
 • projektowanie źródeł ciepła zasilanych różnym rodzajem energii

 

 1. Zadzwoń tel. 56 307 07 33
 2. Przyjdź do biura firmy VISTULA NIERUCHOMOŚCI przy ul. ul. Kozacka 17-19
 3. Wypełnij formularz                                                                                             
  Imię *
  Nazwisko
  E-mail *
  Telefon kontaktowy
  Treść